september-12860808
September 25, 2016
Pastor Kent Jackson
 
First Reading:  Luke 1:26-38   ||   Second Reading:  John 1:6-18
Sermon Title:  “Glow into all the world!”
September 18, 2016
Pastor Kent Jackson
 
First Reading:  Zechariah 8:9-13   ||   Second Reading:  Zechariah 4:6
Sermon Title:  “In The End…”
September 11, 2016
Pastor Kent Jackson
 
First Reading:  Haggai 1:1-10   ||   Second Reading:  Daniel 6:10-18
Sermon Title:  “Putting God First”
September 4, 2016
Pastor Kent Jackson
 
First Reading:  Ezekiel 34:11-24   ||   Second Reading:  Ezekiel 37:1-14
Sermon Title:  “Joining God”